Vol 4, No 2 (2020)

Journal of Development Innovations

Table of Contents

Articles

Prakash Kumar Shrestha
PDF
1-23
Santa Man Rai, Tara Nidhi Bhattarai, Durga Khatiwada
PDF
24-42
Marisha Lamond, Bhim Adhikari
PDF
43-62
Ashma Subedi, Bivek Baral
PDF
63-71
Ramesh Shrestha, Krishna Belbase, Sreya Belbase
PDF
72-90